SYB L-Glutathione Whitening Body Serum - Original - 180ml