TRAPO Back Mitsubishi Pajero (1991-1999) Abu - Abu