FAIRTEX Boxing Gloves STD Kalei (Orange) BGV1 14 Oz

Clothes Size: