GLORI Melamine 4370 Mangkok Melamine Sop/Sup Sayur Ombak 7 inch - Putih