GLORI Melamine 9017 Nampan Baki Roti Melamin 42X29cm - Putih