Glori Melamine GM6003 Gelas Ulir 220 ml Hitam (Doft) - HTM