Instant Cardio Reliever Pil (Su Xiao Jiu Xin Wan / Kardiapil)